طالبان در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور اسیران را با دستان بسته تیرباران کردند

صبح کابل
طالبان در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور اسیران را با دستان بسته تیرباران کردند

تصاویری که در اختیار روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، نشان می‌دهد که طالبان در ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور اسیران را با دستان بسته و به گونه‌ی فجیعی تیرباران کرده‌اند.

در این تصاویر دیده می‌شود که قسمت‌هایی از بدن اسیران نیز، از سوی طالبان بریده شده است.

منابعی که این تصاویر را فرستاده‌اند، می‌گویند که اسیران از افراد وابسته به محمد مرادی، فرمانده‌ی پیشین خیزش مردمی در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور بود که ‌چند روز پیش طالبان با حمله بر خانه‌اش، او و دو دخترش را کشتند.

گروه طالبان پیش از این، دلیل حمله برخانه این فرمانده‌ی محلی در غور را همکاری او با مولوی مهدی بلخابی، فرمانده ناراضی هزاره‌تبار طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل عنوان کرده بود.

این در حالی است که طالبان هفته‌ی پیش با حمله بر خانه محمد مرادی به شمول خودش، هفت تن دیگر را کشتند که دو تن‌ شان زن بودند.