طالبان در دره‌ی عبدالله‌خیل پنجشیر وسایل خانه‌های مردم را با خود برده‌اند

صبح کابل
طالبان در دره‌ی عبدالله‌خیل پنجشیر وسایل خانه‌های مردم را با خود برده‌اند

برخی از باشندگان دره‌ی عبدالله‌خیل ولایت پنجشیر، ادعا می‌کنند که افراد طالبان در جریان تلاشی خانه‌به‌خانه، دست به غارت و دزدی اموال و اشیای گران‌قیمت مردم زده‌اند.

یکی از باشندگان محل به صبح کابل، گفت که طالبان به دنبال شکست هفته‌ی گذشته در دره‌ی عبدالله‌خیل، تلاشی خانه‌به‌خانه را آغاز کرده بودند.

به گفته‌ی او، طالبان در جریان تلاشی، افزون بر اشیای گران‌قیمت حتا لباس، کمپل و لحاف باشند‌گان عبدالله‌خیل را نیز دزدی کرده‌اند.

همین‌گونه، یک منبع دیگر گفت که طالبان حتا مواد خوراکی به شمول آرد، روغن و برنج را نیز با خوده برده‌اند و زمانی که باشندگان دره‌ از کوه‌ها دوباره به خانه‌های شان برگشتند، هیچ چیزی برای خوردن نداشتند.

گفته می‌شود که طالبان با شکستن دورازه‌، وارد خانه‌ها شده و در برخی ساحات، ظرف‌ها غذاخوری را نیز، شکستانده‌اند.

این در حالی است که پیش از این بارها ادعا شده است که طالبان در جریان تلاشی خانه‌به‌خانه، دست به دزدی اشیای گران‌قیمت مردم زده‌اند.