سهیل شاهین: هیأت طالبان در کابل دیگر در نشست‌های بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند

صبح کابل
سهیل شاهین: هیأت طالبان در کابل دیگر در نشست‌های بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند

سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است، هیأت سه نفری این گروه که به کابل آمده است، دیگر در نشست‌های بی‌نتیجه شرکت نمی‌کند.
سهیل شاهین، دوشنبه‌شب (۱۸ حمل) در برگه‌ی تویترش نوشته است که گروه طالبان، تیم تخنیکی خود را به منظور تصدیق و تثبیت زندانیان به کابل فرستاد و باید بر اساس توافق‌نامه، روند آزادسازی زندانیان شروع می‌شد.
او افزوده است: «با بهانه‌های مختلف، روند آزادسازی زندانیان به تعویق افتاده است و به همین دلیل، تیم تخنیکی ما از فردا با جهات مربوطه در نشست‌های بی‌نتیجه اشتراک نمی‌کند.»
این در حالی است که قرار بود چند روز پیش، روند تبادله‌ی زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، آغاز شود. در این مرحله، گفته می‌شد که پنج هزار زندانی طالب در مقابل یک هزار زندانی دولت افغانستان، آزاد خواهند شد؛ اما این روند بنا بر دلایلی به تعویق افتاد.
چند روز پیش، هیأت سه نفری گروه طالبان، برای نظارت از آزادی زندانیان خود و پیش‌برد بحث‌های تخنیکی با نمایندگان دولت افغانستان، وارد کابل شده بود، اما ظاهرا هر دو طرف تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده اند.
از سویی هم، متین بیگ، رییس اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، روز دوشنبه (۱۸ حمل) در یک نشست خبری گفت که دولت افغانستان، آماده است تا زندانیان طالب را به گونه‌ی مرحله‌وار آزاد کند، اما گروه طالبان از لجاجت دست بر نمی‌دارد.
آقای بیگ، گفت: «هیأت طالبان بر آزادی ۱۵ فرمانده‌ی ارشد خود تأکید می‌کند؛ در حالی که این فرماندهان، کسانی اند که در حملات بزرگ انتحاری دست داشته‌اند؛ دولت افغانستان نمی‌تواند قاتلین مردم را آزاد سازد تا از این طریق، صفوف دشمن تقویت شود.»
او تأکید کرد، در صورتی که گروه طالبان خواستار تأمین صلح است، باید آزادسازی مرحله‌وار افراد خود را با توجه به شرایط جنگ و کاهش خشونت، بپذیرد.