سیگار: حمایت از جنگ‌سالارهای فاسد، گروه طالبان را تقویت کرده است

صبح کابل
سیگار: حمایت از جنگ‌سالارهای فاسد، گروه طالبان را تقویت کرده است

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان، تأکید کرده است که حمایت ایالات متحده از جنگ سالارهای فاسد، به گونه‌ی غیرعمدی سبب تقویت گروه طالبان شده است.

جان سوپکو، بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان، روز چهارشنبه (۲۵ جدی) در کمیته‌ی روابط خارجی کنگره‌ی امریکا، گفته است که این کشور، با حمایت از جنگ‌سالارهای فاسد، به اهداف راهبردی خود آسیب زده است.

او افزوده است: «امریکا باید نخست به مشکل فساد بپردازد و اطمینان حاصل کند و به طور سریع، پول نقد به افغانستان ندهد.»

پیش از این نیز، اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان، گفته بود، با کمک‌هایی که در جریان سال‌های اخیر به افغانستان صورت گرفته، این کشور همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده است.

سیگار، افزوده بود که حدود ۵۵ درصد شهروندان افغانستان، روزانه با درآمد کمتر از یک دالر، زندگی خود را می‌چرخانند.