باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل: طالبان بابت حمله‌ی ۲۴ سال پیش‌شان به شمالی معذرت بخواهند

صبح کابل
باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل: طالبان بابت حمله‌ی ۲۴ سال پیش‌شان به شمالی معذرت بخواهند

شماری از باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل، از گروه طالبان، می‌خواهند تا بابت حمله‌ی ۲۴ سال پیش جنگ‌جویانش به شمالی، معذرت بخواهد.

آن‌ها، روز شنبه (۵ میزان)، در گردهمایی‌ای، تأکید کردند تروریستان طالب، در حق مردم شمالی، جنایت بزرگی مرتکب شدند و به همین دلیل، نیاز است که برای حل این دشمنی، کمیته‌ی ویژه ایجاد شود و این گروه، به گونه‌ی رسمی از مردم شمالی، عذرخواهی کند.

این در حالی است که ۲۴ سال پیش، در چنین روزی، تروریستان طالب، با حمله بر منطقه‌ی شمالی که «شمال کابل و بخشی از ولایت پروان» را در بر می‌گیرد، نه تنها غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان را به گلوله بستند؛ بلکه تاکستان‌ها، زمین‌های زراعی و کوه و سبزه را نیز، به آتش کشیدند.

با این حال، باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل، در بیانیه‌ای، حفظ ثبات و امنیت در افغانستان را خط سرخ شان دانسته و هم‌چنان، خواهان حفظ دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته شدند.

آن‌ها هم‌چنان، خواهان حفظ و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی، حفظ کرامت انسانی و تنوع قومی-مذهبی، حفظ نظام جمهوری و برقراری آتش‌بس شدند.

باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل، هم‌چنان مخالف شان را با برپایی حکومت موقت و دخالت کشورهای خارجی در روند صلح، اعلام کردند.