رییس صحت عامه طالبان برای ولایت سرپل به اتهام رابطه‌ی نامشروع بازداشت شد

صبح کابل
رییس صحت عامه طالبان برای ولایت سرپل به اتهام رابطه‌ی نامشروع بازداشت شد

منابع محلی در ولایت سرپل، تأیید کرده اند که قاری نوراحمد سعید ممتاز، سرپرست صحت عامه‌ی طالبان برای این ولایت به اتهام رابطه‌ی نامشروع از سوی افراد این گروه بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ی منابع، این رویداد پنج‌شنبه‌شب -۲۲ ثور-، در بلاک رهایشی شفاخانه‌ی ولایتی سرپل رخ داده است.

گفته می‌شود که قاری نوراحمد زمانی از سوی طالبان بازداشت شد که در حال برقراری رابطه‌ی نامشروع با یک زن در یکی اتاق‌های بلاک رهایشی شفاخانه بود.

در حال حاضر، سرپرست صحت عامه طالبان برای ولایت سرپل در زندان به سر می‌برد. با این حال، منابعی می‌گویند که این فرد همزمان با نام قطب‌الدین هلال بلخی ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان را نیز، به عهده دارد.

این در حالی است که چندی پیش مولوی ریحان، شهردار طالبان برای ولایت سمنگان نیز از سوی نیروهای این گروه هنگام زنا محاصره شده است.