شهر فراه به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرد

صبح کابل
شهر فراه به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرد

منابع محلی در ولایت فراه، می‌گویند که شهر فراه، مرکز این ولایت، به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.

عبدالصمد صالحی، عضو شورای ولایتی فراه، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که شهر فراه، پس از چاشت روز سه‌شنبه -۱۹ اسد-، به دست جنگ‌جویان طالب افتاده است.

به گفته‌ی او، در حال حاضر، ریاست امنیت ملی زیر محاصره‌ی طالبان است و درگیری در آن جریان دارد؛ اما سایر ادارات دولتی به دست طالبان افتاده است.

حملات طالبان بر شهر فراه، دوشنبه‌شب -۱۸ اسد-، آغاز شد و امروز شدت یافت.

شهر فراه پس از کندز، زرنج، تالقان، سرپل، ایبک و شبرغان، هفتمین شهر افغانستان است که در یک هفته‌ی گذشته به دست طالبان افتاده است.