رییس اداره‌ی ملی نورم و استندرد به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر رشوه بازداشت شد

صبح کابل
رییس اداره‌ی ملی نورم و استندرد به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر رشوه بازداشت شد

دادستانی کل، اعلام کرده است که رییس عمومی اداره‌ی ملی نورم و استندرد، به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر امریکایی رشوه، بازداشت شده است.

در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه (۲۶ سرطان)، از سوی دادستانی کل منتشر شده، آمده است که شب گذشته، رییس اداره‌ی ملی نورم و استندرد، هنگام دریافت ۱۰۰ هزار دالر رشوه، بازداشت شده است.

در اعلامیه آمده است: «به دلیل این که اتهام وارده، بر معاونین و مدیر پروژه‌های اداره‌ی ملی نورم و استندرد نیز وجود داشت، این دو نفر نیز بازداشت شده اند.»

بر اساس اعلامیه، اصل مبلغ مطالبه شده، ۲۰۰ هزار دالر امریکایی بوده است.

دادستانی کل، گفته است که این تحقیقات بیشتر روی این پرونده، جریان دارد.