رییس سارنوالی طالبان در غور به اتهام لواطت با یک سربازش، بازداشت شده است

صبح کابل
رییس سارنوالی طالبان در غور به اتهام لواطت با یک سربازش، بازداشت شده است

منابعی در ولایت غور، می‌گویند که مولوی عین‌الدین صمیم مهاجر، رییس سارنوالی استیناف طالبان در این ولایت، به اتهام لواطت از سوی استخبارات این گروه بازداشت شده است.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که رییس سارنوالی استیناف طالبان در غور روز سه‌شنبه -۲۴ جوزا-، به گونه‌ی اجباری با یکی از سربازانش فعل لواطت را انجام داده است.

با این حال، به گفته‌ی منبع، مولوی عین‌الدین صمیم پس از یک‌ شبانه‌روز از بازداشت استخبارات طالبان آزاد شده است.

این منبع، گفت که استخبارات طالبان زمانی از قضیه آگاه شد که این سرباز برای پانسمان و تداوی زخمش به داکتر مراجعه کرده است.

منبع، هم‌چنان گفت که رییس سارنوالی استیناف طالبان در غور با پادرمیانی احسان‌الله انس، رییس ارکان لواء این ولایت از بند استخبارات طالبان آزاد شده است.

مقام‌های محلی طالبان در این مورد حاضر به گفت‌گو نیستند.