درج نام مادر در شناس‌نامه توشیح شد

محمد گوهری
درج نام مادر در شناس‌نامه توشیح شد

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، گفته است که رییس‌جمهور غنی، طی فرمانی طرح تعدیل و ایزاد  در برخي از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس، از جمله درج نام مادر در شناس‌نامه را توشیح، کرده است.

آقای صدیقی، روز پنج‌شنبه (۲۷ سنبله)، در برگه‌ی تویترش نوشته است که فرمان آقای غنی، برای توشیح طرح تعدیل و ایزاد در برخی از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس، روز گذشته صادر شده است.

براساس فرمان ریاست‌جمهوری، پس از این نام مادر به‌گونه‌ی رسمی در شناس‌نامه در کنار دیگر مشخصات فردی، درج می‌شود.

این درحالی است که ارگ ریاست‌جمهوری، روز پنج‌شنبه (۱۳ سنبله)، اعلام کرده بود که کابینه، طرح تعدیل شماری از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرده است.

شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان، کمپاینی را زیر عنوان «نامم کجاست؟» راه‌اندازی کرده و خواهان درج نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی شده بودند.