برنامه‌ی دسترخوان ملی برای کمک به ۴٫۱۷ میلیون خانواده‌ی نیازمند در افغانستان راه‌اندازی شد

صبح کابل
برنامه‌ی دسترخوان ملی برای کمک به ۴٫۱۷ میلیون خانواده‌ی نیازمند در افغانستان راه‌اندازی شد

دولت افغانستان، برنامه‌ای را زیر نام «دسترخوان ملی»، به منظور کمک به بیش از ۴ میلیون خانواده، با هزینه‌ی بیش از ۲۴۴ میلیون دالر، راه‌اندازی کرده است.

رییس‌جمهور غنی، روز شنبه (۲۸ سرطان)، در مراسم افتتاح این برنامه، گفت که برنامه‌ی «دسترخوان ملی»، در دو مرحله تطبیق می‌شود و ۴٫۱۷ میلیون خانواده را در سراسر افغانستان، زیر پوشش قرار خواهد داد.

به گفته‌ی او، با راه‌اندازی این برنامه، گام دیگری در راستای قراداد اجتماعی میان دولت و ملت برداشته می‌شود.

آقای غنی، افزود که دولت افغانستان، قصد داشت تا در این برنامه، به گونه‌ی مستقیم به خانواده‌ها پول بپردازد، اما برای این کار، نیاز به آمار دقیقی از خانواده‌ها بود که در حال حاضر، وجود ندارد.

آقای غنی، علاوه کرد که برنامه‌ی دسترخوان ملی، از طریق موسسه‌ها و شوراهای محلی، تطبیق خواهد شد.

رییس‌جمهور، به افرادی که در تطبیق این برنامه نقش دارند، هشدار داد: «به من خبر رسیده که یک تعداد از ولسوال‌ها می‌خواستند که بخشی از پول برنامه‌ی دسترخوان ملی برای آن‌ها برسد، اگر ببینم‌ات از پا آویزان‌ات می‌کنم.»

از سویی هم، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، در این مراسم گفت که این برنامه، در مرحله‌ی نخست، در ۱۲۳ ولسوالی ۳۴ ولایت، با هزینه‌ی ۸۶ میلیون دالر، تطبیق خواهد شد و ۱٫۶۷ میلیون خانواده را تحت پوشش قرار خواهد داد.

به گفته‌ی او، در مرحله‌ی دوم، این برنامه در ۲۳۵ ولسوالی ۳۴ ولایت با هزینه‌ی ۱۵۸ میلیون دالر اجرا خواهد شد و ۲٫۵ میلیون خانواده را زیر پوشش قرار خواهد داد.

با این حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری که مسؤولیت کمیته‌ی اضطراری مبارزه با ویروس کرونا را نیز به عهده دارد، در این مراسم گفت، دولت در شرایطی که زیر فشار جنگ، ناامنی و اوضاع نامطلوب اقتصادی است، آمادگی‌ای برای مقابله با ویروس کرونا و وخامت اوضاع نداشت و از روی اجبار، قرنتینه‌ی عمومی را وضع کرد که بسیاری از مردم را زیر فشار اقتصادی قرار داد.

او تأکید کرد که هرچند پیش از این در چند مرحله، کمک‌هایی به آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا صورت گرفته، اما بسنده نبوده و برنامه‌ی دسترخوان ملی، خانواده‌های بیشتری را زیر پوشش قرار خواهد داد.

این در حالی است که پیش از این، دولت افغانستان، دو برنامه‌ی دیگری به شمول توزیع گندم و نان خشک را برای کمک به مردم در وضعیت شیوع ویروس کرونا، روی دست گرفته بود.

این در حالی است که تا کنون، ۳۵۲۸۹ مورد مثبت ویروس کرونا، در افغانستان شناسایی شده است.