کنسول‌گری پاکستان در کابل تنها برای بیماران ویزا صادر می‌کند

صبح کابل
کنسول‌گری پاکستان در کابل تنها برای بیماران ویزا صادر می‌کند

سفارت پاکستان در کابل، روز چهارشنبه (۱۵ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کنسول‌گری این سفارت، تنها برای بیماران و موارد فوری، ویزا صادر خواهد کرد.

پیش از این، سفارت پاکستان در کابل، اعلام کرده بود که بخش کنسولی این کشور، به دلیل تهدیدهای امنیتی، تا زمان نامعلومی مسدود خواهد بود.

وزارت خارجه‌ی افغانستان، روز دوشنبه (۱۳ عقرب) گفته بود که سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، از سوی سازمان استخباراتی پاکستان «آی‌اس‌آی» احضار شده و نظامیان این سازمان با او رفتار نادرست کرده اند. این وزارت تأکید کرده بود که احضار عاطف مشعل، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد توسط آی‌اس‌آی، خلاف موازین و عرف دیپلماتیک است.

وزارت خارجه‌ی افغانستان، گفته که ادعای نگرانی‌های امنیتی سفارت پاکستان در کابل، از جانب دولت افغانستان به گونه‌ی جدی بررسی می‌شود.

این در حالی است که همه روزه، صدها نفر از شهروندان افغانستان، برای گرفتن ویزا به کنسول‌گری‌های پاکستان مراجعه می‌کنند. شهروندان افغانستان همواره از محدودیت‌هایی که در قسمت صدور ویزای پاکستان وجود دارد، شکایت دارند.

افزون بر کندی روند صدور ویزا، برخورد نامناسب کارمندان کنسول‌گری‌های این کشور نیز انتقادهایی را به همراه داشته است.