طالبان یک آموزگار را به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت در بغلان بازداشت کردند

عبدالرازق اختیاربیگ
طالبان یک آموزگار را به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت در بغلان بازداشت کردند

منابع محلی در ولایت بغلان، می‌گویند که افراد طالبان یک آموزگار را در این ولایت به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت کرده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این رویداد امروز -چهارشنبه، ۲۸ ثور-، در ولسوالی اندراب ولایت بغلان رخ داده است.

فرد بازداشت‌شده محمد اکبر نام دارد و در لیسه انو ولسوالی اندراب بغلان آموزگار بوده است.

به گفته‌ی منبع، طالبان این آموزگار را به جرم اندرابی‌بودن و ارتباط با جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت کرده‌اند.

این در حالی است که پیش از این نیز، چندین باشنده‌ی ولایت بغلان به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت ملی بازداشت و شماری از آن‌ها از سوی طالبان تیرباران شده‌اند.