بانک مرکزی طالبان، ۱۲ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

صبح کابل
بانک مرکزی طالبان، ۱۲ میلیون دالر وارد بازار می‌کند

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان، می‌گوید که فردا دوشنبه -۳۰ جوزا-، ۱۲ میلیون دالر امریکایی را به گونه‌ی لیلام به فروش می‌رساند.

در خبرنامه‌ای که امروز -یک‌شنبه، ۲۹ جوزا-، از سوی این بانک به نشر رسیده، از بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و مراکز خدمات پولی واجد شرایط خواسته شده که در این دواطلبی شرکت کنند.

در خبرنامه، آمده است که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حساب‌های شان را تا ختم روز لیلام تصفیه کنند. «در داوطلبی‌های لیلام، اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده و برندگان لیلام پول قیمت ذمت شان را باید در یک مرتبه به طور نقده در مدت زمان معینه تحویل د افغانستان بانک کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز، بارها بانک مرکزی طالبان ارز دالر وارد بازار کرده بود تا ارزش ارز افغانی در بازار معاملاتی افزایش پیدا کند.