شهردار طالبان در سمنگان هنگام انجام «زنا» محاصره شد

صبح کابل
شهردار طالبان در سمنگان هنگام انجام «زنا» محاصره شد

منابعی به رسانه‌ها، تأیید کرده‌اند که مولوی ریحان، شهردار طالبان برای ولایت سمنگان از سوی نیروهای این گروه هنگام زنا محاصره شده است.

به گفته‌ی منابع، این رویداد امروز -دوشنبه، ۱۲ ثور-، در ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان رخ داده است.

به روایت منابع، مولوی ریحان از سوی نیروهای قمندان جعفر هنگام انجام عمل نامشروع مورد محاصره قرار گرفته است.

در حال حاضر، گفته می‌شود که شهردار سمنگان در خانه‌ی معاون والی این ولایت پناه گرفته است و هم‌چنان باشندگان محل به افراد قمندان جعفر اجازه‌ی بازداشت او را نمی‌دهند.