میررحمان رحمانی: دولت افغانستان، زمینه‌ی دفاع خودی را برای مردم فراهم کند

صبح کابل
میررحمان رحمانی: دولت افغانستان، زمینه‌ی دفاع خودی را برای مردم فراهم کند

به دنبال افزایش خشونت‌ها و حملات جنگ‌جویان طالب در شماری از ولایت‌ها، میررحمان ‏رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، از دولت افغانستان می‌خواهد که برای مردم، زمینه‌ی دفاع ‏خودی را فراهم کند‎.‎

آقای رحمانی که در نشست روز دوشنبه‌ی -۲۴ جوزا- مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت: ‌‏«کدر رهبری قوای مسلح، باید در تمام راه‌بردها و استراتژی‌های موجود، تجدید نظر کرده و ‏زمینه‌ی دفاع خودی و مردمی را در چارچوب نیروهای امنیتی فراهم کند.»‏

به گفته‌ی او، با فراهم‌شدن زمینه‌ی دفاع خودی، مردم می‌توانند یک‌جا با نیروهای دفاعی و ‏امنیتی، از نظام و جمهوری دفاع کنند‎.‎

آقای رحمانی، گفت که به دلیل افزایش خشونت‌ها و حملات از سوی جنگ‌جویان طالب، مردم در ‏شرایط سختی به سر می‌برند و روزهای تلخی را تجربه می‌کنند‎.‎

او، به کمیسیون‌های امور داخلی و امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان، وظیفه سپرد تا ‏با بررسی ناتوانایی‌ها و کم‌بودی‌ها در نهادهای دفاعی و امنیتی، طرح بهبود وضعیت کنونی را به ‏نشست عمومی این مجلس ارایه کند‎.‎

این در حالی است که در جریان چند هفته‌ی گذشته، گروه طالبان بارها ادعا کرده که برخی از ‏ولسوالی‌های ولایت‌های مختلف را سقوط داده؛ ادعایی که همواره از سوی وزارت دفاع رد شده ‏است‎. ‎

وزارت دفاع، بارها گفته که نیروهای دفاعی و امنیتی برای جلوگیری از گسترس تلفات غیرنظامیان، ‏از این ولسوالی‌ها عقب‌نشینی تکتیکی کرده و بعدا دوباره با راه‌اندازی عملیاتی، کنترل آن‌ها را به ‏دست گرفته است‎.‎