سه پروژه‌ی عام‌المنفعه در ولایت بغلان به بهره‌برداری سپرده شد

محراب الدین ابراهیمی
سه پروژه‌ی عام‌المنفعه در ولایت بغلان به بهره‌برداری سپرده شد

سه پروژه‌ی عام المنفعه، به ارزش بیش از ۱۹ میلیون افغانی، از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت بغلان، پس از تکمیل کار به بهره‌برداری سپرده شد.

مسؤولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، می‌گویند که این پروژه‌ها شامل دو پل موتر رو به طول ۳۲ متر، یک کانال آبیاری به طول ۲۵۰ متر و سه ذخیره‌ی آب آشامیدنی صحی است.

انجینیر اول خان احمدزی، رییس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید، دو پل موتر رو به طول ۳۲ متر، در ولسوالی پلحصار به هزینهی ۱۵ میلیون و ۸۷۹ هزار افغانی، یک کانال آبیاری به طول ۲۵۰ متر، در روستای قرمقل ولسوالی بغلان مرکزی و سه ذخیره‌ی آب آشامیدنی صحی، در روستای سرک پنجم این ولسوالی پس از تکمیل کار از طریق برنامه‌های ملی راه سازی روستایی و میثاق شهروندی، به پیشواز صدمین سالگرد استقلال کشور، تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

به گفته‌ی، او، از این پروژه‌ها نزدیک به دو هزار خانواده استفاده می‌کنند و همچنان در جریان تطبیق آن‌ها برای بیش از سه هزار نفر زمینه‌ی کار فراهم شده است.

او، می‌افزاید که روز گذشته، کار ساخت ۱۲ کیلومتر سرک به ارزش بیش از ۴۴ ملیون افغانی در دره‌ی کشن‌آباد ولسوالی بنو، از طریق برنامه‌ی ملی راه‌سازی روستایی، آغاز شده است.

باشندگان محل می‌گویند، با تطبیق کار این پروژه‌ها، چالش‎‌های محیطی آنان از نگاه نبود آب آشامیدنی صحی، آب زراعتی و رفت و آمد وسایط در روستاهای شان، بر طرف شده است.

عبدالعزیز، رییس شورای انکشافی روستای قرمقول می‌گوید که پیش از این، باشندگان این روستا از ناحیهی نبود آب آشامیدنی صحی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند و بنا بر استفاده از آب‌های غیر صحی، همواره بیماری دامن‌گیر شان بود که اکنون این مشکلات شان برطرف شده است.

به گفته‌ی مسؤولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ پروژه‌ی انکشافی در سکتورهای مختلف تحت کار قرار دارد.