دو فرمانده‌ی طالبان که برای جنگ بلخاب سربازگیری می‌کردند، در هلمند کشته شدند

صبح کابل
دو فرمانده‌ی طالبان که برای جنگ بلخاب سربازگیری می‌کردند، در هلمند کشته شدند

جبهه‌ی ملی آزادگان، ادعا کرده که در نتیجه‌ی عملیات نیروهای این جبهه، دو تن از فرماندهان کلیدی طالبان در ولایت هلمند، کشته شده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی جبهه‌ی ملی آزادگان به نشر رسیده، آمده است که این دو فرمانده‌ی طالبان حوالی ساعت ۹:۲۰ صبح روز پنج‌شنبه -۲۶ جوزا-، در ولسوالی گرشک ولایت هلمند کشته شده‌اند.

افراد کشته‌شده، مولوی حمیدالله و مولوی حمزه نام داشتند و به گفته‌ی جبهه‌ی ملی آزادگان، تازه از جنگ اندراب برگشته بودند و در ولایت هلمند برای جنگ بلخاب سربازگیری می‌کردند.

در خبرنامه، آمده است که این دو فرمانده‌ی طالبان از چند هفته به این طرف، تحت تعقیب نیروهای جبهه‌ی ملی آزاد‌گان بودند.

طالبان تا هنوز در مورد کشته‌شدن این دو فرمانده‌ی شان چیزی نگفته‌اند.