دو پایه‌ی برق وارداتی ازبیکستان در ولسوالی کلکان کابل تخریب شد

صبح کابل
دو پایه‌ی برق وارداتی ازبیکستان در ولسوالی کلکان کابل تخریب شد

مسئولان شرکت برشنا، می‌گویند که در نتیجه‌ی انفجار ماین جاسازی شده، دو پایه‌ی برق وارداتی ازبیکستان در ولسوالی کلکان ولایت کابل، تخریب شده است.

سنگر نیازی، سخن‌گوی شرکت برشنا به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۴:۴۵ دقیقه‌ی بامداد روز جمعه (۱۷ ثور)، در منطقه‌ی میرزاخیل ولسوالی کلکان رخ داده است.

آقای نیازی، افزود که در نتیجه‌ی‎ این رویداد، دو پایه‌ی برق ۲۲۰ کیلووات به کلی تخریب و پایه‌ی سومی نیز قسما تخریب شده است.

او گفت: «طبق گزارش همکاران ما، در پایه‌ی چهارمی نیز توسط دشمنان روشنایی، ماین نصب شده و تیم انجنیری اردوی ملی در تلاش خنثا کردن آن است. همین اکنون برق وارداتی به کابل و ولایت‌های مسیر آن قطع شده است.»

سخن‌گوی شرکت برشنا، اطمینان داد که با فراهم کردن زمینه‌ی کار، تیم‌های تخنیکی آمادگی دارند که پایه‌های برق را دوباره ترمیم کنند.

تا اکنون فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.