امارات متحده‌ی عربی صدور ویزا برای ۱۳ کشور به شمول افغانستان را متوقف کرد

صبح کابل
امارات متحده‌ی عربی صدور ویزا برای ۱۳ کشور به شمول افغانستان را متوقف کرد

رسانه‌های خارجی گزارش داده اند که امارات متحده‌ی عربی، صدور ویزا برای ۱۳ کشور جهان از جمله افغانستان و پاکستان را متوقف کرده است.

خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های امارات، گزارش داده است که این تصیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی از سوی این کشور، گرفته شده است.

هم‌چنان در این گزارش آمده است که صدور ویزا برای کارگران و سیاحین نیز تا فیصله‌ی بعدی، متوقف شده است.

به نقل از رویترز، الجزایر، عراق، لبنان،کنیا، سومالیا، یمن، لیبی، تونس، ترکیه، ایران، سوریه، افغانستان و پاکستان، کشورهای است که صدور برای شهروندان آن متوقف شده است.

تا اکنون مقام‌های اماراتی در مورد این مساله، اظهارا نظری نکرده اند.

این درحالی است که هفته‌ی پیش، پاکستان نیز اعلام کرده بود که امارت متحده‌ی عربی، صدور ویزا برای شهروندان این کشور را متوقف کرده؛ اما افرادی که پیش از ویزا گرفته بودند، می‌توانند به امارات سفر کنند.