حقوق بشر سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست که ظریفه یعقوبی را آزاد کند

صبح کابل
حقوق بشر سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست که ظریفه یعقوبی را آزاد کند

بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، از گروه طالبان خواسته است که ظریفه یعقوبی و چند همکار دیگرش را از زندان آزاد کند. طالبان خانم یعقوبی و چهار همکار مردش را از غرب کابل بازداشت کردند.

پیش از این نیز، دفتر سازمان ملل در کابل از طالبان خواسته بود که خانم یعقوبی را آزاد کنند. اکنون بخش حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که ساکت و محدودکردن زنان، نه تنها زنان را که همه‌ی جامعه افغانستان را متاثر می‌کند. این دفتر از طالبان خواسته که خانم یعقوبی و همکارانش را آزاد کنند.

دو هفته پیش استخبارات طالبان، ظریفه یعقوبی و چهار همکار مرد او را در جریان یک نشست خبری از ساحه‌ی دشت برچی شهر کابل بازداشت و با خود بردند.

پیش از این نیز، طالبان بارها زنان فعال حقوق بشر را بازداشت و شکنجه کردند. تا هنوز از سرنوشت خانم یعقوبی هیچ خبری در دست نیست؛ اما دختران و فعالان حقوق بشری که پیش از این در بند طالبان بودند، باور دارند که او به سختی شکنجه خواهد شد.

این درحالی است که همین اکنون بر علاوه خانم یعقوبی چندین دختر فعال حقوق زن دیگر از جمله؛ فرحت پوپلزی در بازداشت این گروه قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل و شماری دیگر از سازمان‌های حقوق بشری نیز، تا حالا بارها از طالبان خواسته‌اند که دست از بازداشت زنان بردارند و زنانی را که بازداشت کرده‌اند آزاد کنند؛ اما طالبان به خواست هیچ یک از این گروه‌ها اهمیت نداده‌اند.