سازمان ملل: بدون توافق صلح، گروه طالبان به عنوان شریک در نظر گرفته نخواهد شد

صبح کابل
سازمان ملل: بدون توافق صلح، گروه طالبان به عنوان شریک در نظر گرفته نخواهد شد

دیبرا لاینز، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که بدون توافق صلح و جلوگیری از نقض حقوق بشر، گروه طالبان از سوی جامعه‌ی جهانی به عنوان شریک در نظر گرفته نخواهد شد.

بانو لاینز که روز چهارشنبه -۶ اسد-، در نشست ویژه‌ی بورد مشترک نظارت و انسجام صحبت می‌کرد، گفت: «اگر تعهدی به توافق صلح و حقوق بشر وجود نداشته باشد، طالبان به عنوان یک شریک عملی از سوی جامعه‌ی جهانی در نظر گرفته نخواهند شد.»

به گفته‌ی او، برای رسیدگی به مسایل طولانی‌مدت در افغانستان، گفت‌وگوهای صلح باید به گونه‌ی جدی و صادقانه آغاز شود.

او گفت که طالبان در سال‌های اخیر، از طریق گفت‌وگوها در قطر، مشروعیت یافتند؛ اما این مشروعیت، باید به تعهد آن‌ها به توافق سیاسی منجر شود؛ زیرا استراتژی جنگی، این گروه را زیر سوال می‌برد.

بانو لاینز، افزود که ازدست‌دادن کنترل مناطق مرزی، اهداف افغانستان برای تبدیل شدن به چهارراه منطقه را تضعیف می‌کند.

او گفت؛ طالبان با اراضی‌ای که در اختیار گرفته اند، مسؤولیت زیادی را به عهده دارند و جهان عمل‌کرد آن‌ها را در قبال مردم نظاره می‌کند.

نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، تأکید کرد که تمویل‌کنندگان جهانی، از سرکوب زنان، تبعیض علیه اقلیت‌ها، ممانعت آموزش دختران و یک دولت استبدادی، حمایت نمی‌کنند.

او افزود که رهبران افغانستان، باید تصمیم بگیرند تا نسل‌های بعدی، درگیر جنگ نباشند.

او هم‌چنان گفت که در حال حاضر، به دلیل جنگ، خشک‌سالی و کرونا، ۱۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان، به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و باید نیازهای آن‌ها در اولویت قرار بگیرد.

بانو لاینز، گفت که پایان فوری خشونت‌ها برای ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم، ضروری است.