سازمان ملل: میلیون‌ها انسان در افغانستان با بحران گرسنگی روبه‌رو استند

صبح کابل
سازمان ملل: میلیون‌ها انسان در افغانستان با بحران گرسنگی روبه‌رو استند

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می‌گوید که میلیون‌ها انسان در افغانستان با بحران گرسنگی روبه‌رواستند؛ تا جایی که به سرپناه، لباس گرم، مواد غذایی و وسایل بهداشتی دست‌رسی ندارند.

بابر بلوچ، سخن‌گوی این اداره که به تازگی از افغانستان دیدار کرده و دوباره به جنیوا برگشته است، می‌گوید که جنگ و ناامنی سبب بی‌جاشدگان ۳٫۵ میلیون نفر در افغانستان شده اند که هیچ کدام شان برای فصل سرما آمادگی ندارند.

او می‌گوید که نزدیک به ۲۳ میلیون نفر که ۵۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با خطر گرسنگی شدید روبه‌رو استند  که از این میان، حدود ۹ میلیون نفر آن، با خطر قحطی مواجه استند.

سخن‎‌گوی اداره‌ی مهاجرت ملل متحد که با خانواده‌های زیادی در افغانستان دیدار کرده، گفته است که بسیاری از آن‌ها برای خود و کودکان شان غذا و سرپناه نداشته اند. او هشدار داده است که سه میلیون کودک به سوءتغذیه جدی روبه‌رو اند که از این میان، یک میلیون تن شان با خطر آنی مرگ مواجه اند.

بابر بلوچ، گفته است که سازمان ملل هر هفته برای ۶۰ هزار نفر کمک‌رسانی می‌کند؛ اما به دلیل افزایش موارد نیازمندان، نیاز است تا عملیات امدادرسانی افزایش یابد.

هرچند آقای بابر، گفته است که در جریان سال جاری میلادی، با حدود ۷۰۰ هزار تن از بی‎‌جاشدگان داخلی کمک شده است؛ اما افزوده است که برای جاری نگه‌داشتن عملیات بشری در این کشور به حدود ۳۷۵ میلیون دالر نیاز دارد.