درس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ۱۱ ولایت فردا آغاز می‌شود

صبح کابل
درس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ۱۱ ولایت فردا آغاز می‌شود

وزارت تحصیلات عالی، اعلام کرده است که درس‌های حضوری دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در ۱۱ ولایت فردا -شنبه، ۱۶ اسد-، دوباره آغاز می‌شود.

در اعلامیه‌ی این وزارت، آمده است که این ۱۱ ولایت شامل، کابل، کندز، نیمروز، دایکندی، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنگان، پنجشیر و جوزجان است و درس‌‌های حضوری دانشگاه‌ها در ۲۳ ولایت دیگر به گونه‌ی تدریجی، آغاز خواهد شد.

وزارت تحصیلات گفته است، دانش‌جویانی که تا هنوز واکسین کرونا دریافت نکرده اند، به نهادهای تحصیلی و مراکز صحی مراجعه کرده و واکسین دریافت کنند.

این وزارت از نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی در ۱۱ ولایت خواسته است که رهنمودهای صحی وزارت صحت و مشوره‌های صحی را عملی کنند و در ۲۳ ولایت دیگر پس از دریافت گزارش نهایی از سوی وزارت صحت، تصمیم گرفته خواهد شد.