به دلیل فساد مالی، واشنگتن ۱۶۰ میلیون دالر خود را باز می‌گرداند

صبح کابل
به دلیل فساد مالی، واشنگتن ۱۶۰ میلیون دالر خود را باز می‌گرداند

ایالات متحده‌ی امریکا، مبارزه‌ی دولت کابل را در امر فساد اداری ناکام دانسته و کمک صد میلیون دالری خود را که قرار بود مصرف یک پروژه‌ی زیربنایی انرژی شود، بازگردانده است.

وزارت خارجه‌ی امریکا طی یک اعلامیه‌ای دیروز پنج‌شنبه (۲۸ سنبله) گفته است که امریکا انتظار دارد، بودجه‌ای که به افغانستان کمک می‌شود، در راستای منافع همه مردم افغانستان به مصرف برسد؛ اما با توجه به فساد واضح و سوءمدیریت مالی، واشنگتن به ارزش صد میلیون دالر خود را باز می‌گرداند.

در بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا آمده است که حکومت افغانستان در اقدامات خود موفق نبوده و معیارهای شفافیت وجود ندارد و به همین منظور، امریکا از ارسال ۱۶۰ میلیون دالر کمک از پیش برنامه‌ریزی شده، خودداری خواهد کرد.

وزارت خارجه‌ی امریکا در اعلامیه‌ی خود گفته است: «ما هنوز به ساخت این پروژه متعهد استیم؛ اما با توجه به عدم توانایی دولت افغانستان در ایجاد شفافیت در این پروژه از مکانیزمی بهره خواهیم بُرد که منابع توسط خود ایالات متحده‌ی امریکا مدیریت شود.»

وزارت خارجه‌ی امریکا به صراحت بیان کرده که مالیه‌دهندگان امریکا و مردم افغانستان چگونه می‌توانند اعتماد کنند؛ زمانی که از صندوق کمک‌های بین‌المللی سوء استفاده می‌شود.

در این اعلامیه آمده است: «ما انتظار داریم که دولت افغانستان تعهد روشنی در مبارزه با فساد، ارائه‌ی خدمات به مردم افغانستان و اعتمادسازی از خود نشان دهد؛ رهبران افغانستان زمانی ‌که نتوانند استنداردهای لازم را رعایت کنند، باید پاسخ‌گو باشند.»

ایالات متحده‌ی امریکا از نهادهای دولتی و حکومت افغانستان خواسته است که در اقدامات خود شفاف عمل کرده و رهبران این کشور پاسخ‌گو باشند.

وزارت خارجه‌ی امریکا همچنان اعلام کرد که این وزارت به این نتیجه رسیده که فعالیت‌های کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ناکام بوده است و در پایان سال جاری، کمک‌های خود به این نهاد را متوقف می‌کند.