راس ویلسن: طالبان برای پنهان‌کردن قتل و دزدی شان، رسانه‌ها را خاموش می‌کنند

صبح کابل
راس ویلسن: طالبان برای پنهان‌کردن قتل و دزدی شان، رسانه‌ها را خاموش می‌کنند

راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل، می‌گوید که طالبان با ساکت‌کردن رسانه‌ها، تلاش می‌کنند تا تخریب زیرساخت‌های عمومی، دزد وقتل غیرنظامیان و سربازان افغانستان را پنهان کنند.

آقای ویلسن، روز جمعه-۱۱سرطان-، در برگه‌ی تویترش نوشته است: طالبان در مناطقی که حمله می‌کنند، با ابزارهای متفاوت رسانه‌ها را خاموش نگه می‌دارند.

او افزوده: «من از گزارش‌هایی که طالبان در حال خاموش‌کردن رسانه‌ها در مناطقی که حمله می‌کنند، تا خشونت‌های‌ خود را در خاموشی رسانه‌ها، پنهان کنند، ناراحت می‌شوم. به نظر می‌رسد که طالبان، رسانه‌ها را ساکت می‌کنند تا تخریب زیرساخت‌های عمومی، دزدی و قتل غیر نظامیان و سربازان افغان را پنهان کنند.»

این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان در سراسر افغانستان برای سقوط ولسوالی‌ها افزایش یافته است. در بسیاری موارد، دیده شده است که طالبان، مانع اطلاع‌رسانی خبرنگاران از تخریب تأسیسات عامه و تلفات غیرنظامیان می‌شود.