برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان به دلیل پرداخت‌نشدن هزینه آن قطع شده است

صبح کابل
برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان به دلیل پرداخت‌نشدن هزینه آن قطع شده است

برخی منابع، تأیید می‌کنند که اوزبیکستان، برق وارداتی خود به افغانستان را به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ی آن قطع کرده است.

یک منبع روز شنبه -۲۴ ثور-، به نقل از یک مقام طالبان به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این گروه هزینه‌ی برق اوزبیکستان را از چند ماه به این طرف پرداخت نکرده و این کشور برق وارداتی خود را قطع کرده است.

به گفته‌ی این منبع، در حال حاضر طالبان سرگرم گفت‌وگو با مقام‌های اوزبیکستانی استند تا از طریق گفت‌وگو به این مسأله رسیدگی کنند.

گفتنی است که برق کابل و شماری از ولایت‌های دیگر در چند روز گذشته قطع شده است. برخی از باشندگان کابل، به صبح کابل، تأیید کردند که در جریان یک شبانه‌روز حتا یک ساعت هم برق ندارند.

این در حالی است که شرکت برشنا در ماه‌های اخیر در قسمت گردآوری پول برق به شدت سخت‌گیری می‌کند؛ تا جایی که حتا تحویل پول برق را ماهوار کرده است.