گزارش؛ پس از تسلط طالبان، خشونت علیه شهروندان افغانستان افزایش یافته است

عصمت امین
گزارش؛ پس از تسلط طالبان، خشونت علیه شهروندان افغانستان افزایش یافته است

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی جمع‌آوری معلومات و تحلیل منازعات، پس از تسلط طالبان، خشونت علیه غیرنظامیان در افغانستان به شدت افزایش یافته است.

در گزارشی از سوی این سازمان به نشر رسیده، آمده است که در کنار طالبان، گروه‌های مسلح و داعش نیز، در خشونت علیه غیرنظامیان نقش داشته اند.

در گزارش، آمده است که خشونت‌های طالبان شامل، کشتار هدفمند، ربودن، سرکوب اعتراض‌های مدنی و غصب جایدادهای مردم می‌شود.

با این حال، سازمان بین‌المللی جمع‌آوری معلومات و تحلیل منازعات، گفته است که بیش‌ترین خشونت‌ها در هشت ماه گذشته از سوی طالبان انجام شده است.

در گزارش، تأکید شده است که شهروندان افغانستان به دلیل شغلی که در حکومت قبلی داشته و هم‌چنان به دلیل قومیت و مذهب شان مورد خشونت قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نه‌تنها کارمندان حکومت و نیروهای امنیتی پیشین مورد خشونت قرار گرفته که خانواده‌های شان نیز از سوی طالبان آزار و اذیت قرار شده‌اند.

آنچه در گزارش آمده، زنان معترض و خبرنگاران بیش‌ترین خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این سازمان، گفته که استخبارات طالبان نقش عمده در سرکوب و خشونت‌ها علیه غیرنظامیان داشته است.

این در حالی است که به تازگی روزنامه نیویارک‌تایمز در یک گزارش تحقیقی، گفته است که در شش ماه گذشته، حدود ۵۰۰ تن از کارمندان دولت و اعضای نیروهای امنیتی پیشین از سوی طالبان کشته و یا ربوده شده‌اند.

در گزارشی که روز سه‌شنبه -۲۳ حمل-، از سوی این روزنامه‌ی امریکایی به نشر رسیده، آمده است که طالبان برخلاف تعهد و عفو عمومی شان، دست به کشتار کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان زده‌اند.