یوناما: نظام عدلی افغانستان در تطبیق عدالت برای زنان موفق نبوده است

صبح کابل
یوناما: نظام عدلی افغانستان در تطبیق عدالت برای زنان موفق نبوده است

یافته‌های یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان، نشان می‌دهد که نظام عدلی و قضایی این کشور، در تطبیق عدالت برای زنان و دختران موفق نبوده است.

در گزارش تازه‌ی این نهاد که روز دوشنبه (۱۷ قوس) زیر عنوان « جست‌جوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران»، به نشر رسیده، آمده است که هر چند روند پاسخ‌دهی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به قضایای خشونت علیه زنان بهبود یافته؛ اما پیشرفت‌ محدودی داشته است.

در این گزارش آمده است که تنها نیمی از جرایم گزارش‌شده به محاکم ابتدایی رسیده اند و دست ‌کم ۴۰ درصد از مجرمان تمام قضایای ثبت‌شده، محکوم به مجازات شده اند.

در همین حال، دیبرا لاینز، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفته است: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته اند، عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می‌کنند، دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد ست.»

بر اساس این گزارش یوناما، از هر پنج زن، یک نفر شان تصمیم گرفته که پرونده‌ی اش را از مجرای عدلی پیگیری نکند. به این معنا که پس از مورد خشونت قرارگرفتن، یا شکایت نکرده، یا این که از شکایت خود صرف نظر کرده است.

این نهاد، از عدم موفقیت مسوولان دولتی در پیگیری جرایم خشونت علیه زنان، به ویژه ازدواج اجباری کودکان، نگرانی کرده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تعداد زیادی از زنان به دلیل خشونت، به خودسوزی یا خودکشی دست زده اند. «این نشان می‌دهد که قربانیان خشونت احساس می‌کنند که سیستم عدلی، راهی عملی برای نجات آن‌ها ارایه نمی‌کند.»

در همین حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده‌ی کمیشنرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان نیز، گفته است که در بسیاری موارد، نظام عدلی و قضایی افغانستان به جای حفاظت از حقوق قربانیان، آن‌ها را دوباره قربانی ساخته است.

او گفته است: «باید تلاش‌های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دست‌رسی پیدا کنند و اطمینان حاصل کنند که نظام عدلی با احترام به کرامت شان با آن‌ها رفتار می‌کند.»

همچنان یوناما در این گزارش، گفته است که برای گسترش اختیارات مقام‌ها برای تحقیق و تعقیب عدلی، کلیه‌ی جرایم مندرج در قانون منع خشونت علیه زن و تقویت پاسخ‌های رسمی به جرایم خشونت علیه زنان و دختران، این قانون تعدیل شود.

 این در حالی است که دادستانی کل افغانستان نیز روز دوشنبه (۱۷ قوس)، گفته است که در یک سال گذشته، ۲۰۸۸ پرونده‌ی خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است.