سرور دانش: دست غارت‌گران باید از سر دولت و مردم کوتاه شود

صبح کابل
سرور دانش: دست غارت‌گران باید از سر دولت و مردم کوتاه شود

سرور دانش، معاون دوم تکت انتخاباتی دولت‌ساز، تاکید می‌کند که در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، گام‌های موثری در راستای مبارزه با فساد اداری و مقابله با زورگویان و غارت‌گران برداشته شده، اما کافی نبوده است.

آقای دانش که روز شنبه (۲۶ اسد)، در یک همایش انتخاباتی در میان هوادارانش از مناطق مرکزی کشور، در تالار لویه جرگه صحبت می‌کرد، گفت که تیم دولت‌ساز باید فساد را در افغانستان ریشه‌کن کند و دست غارت‌گران منابع طبیعی، دارایی عامه، غاصبان املاک دولتی و زورمندان مسلح غیر قانونی، از سر دولت و مردم کوتاه بسازد.

آقای دانش افزود: «ما باید مردم را از گروگان مافیا و اقوام را از گروگان خانواده ها و احزاب خانوادگی و مدعیان دروغین دفاع از حقوق اقوام، آزاد بسازیم. امروز کسانی استند که شعار قوم می‌دهند اما در سایهی این شعار، فقط به منافع شخصی، خانوادگی و حزبی خود می‌اندیشند و نه منافع قوم.»

معاون دوم تکت انتخاباتی دولت‌ساز، تاکید کرد که احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و بزرگان قومی قابل احترام استند، اما مشروط به این که همگی به حاکمیت قانون، وحدت ملی، منافع ملی و منافع واقعی اقوام وفادار باشند.

آقای دانش همچنان تاکید کرد که دولت آینده، شرکت سهامی بین اشخاص یا احزاب و تیم ها نیست، بلکه دولتی منسجم، متحد و یکپارچه با مشارکت همه اقوام و همه اقشار افغانستان خواهد بود.

او علاوه کرد: «ما انتخابات، سیاست و حکومت‌داری را یک پروژه‌ی مقطعی نمی‌دانیم، برخی از افراد به شمول سیاست ورزان نام و نشان دار افغانستان، به انتخابات به عنوان یک پروژه می‌نگرند که بعد از هر پنج سال به داوطلبی گذاشته می‌شود و هر کسی در آن بر اساس سود و زیان مادی و شخصی خود گویا در آفرگشایی و مناقصه اشتراک می‌کند.»

محمد اشرف غنی، رییس تکت انتخاباتی دولت‌ساز نیز در این همایش انتخاباتی تاکید کرد که صلح باعزت تنها در چهارچوب نظام جمهوری امکان‌پذیر است؛ زیرا در عدم موجودیت نظام فعلی و قانون اساسی، بار دیگر مردم افغانستان به گذشته‌ی سیاه بر می‌گردند.

قرار است مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، تا یک ماه و هشت روز دیگر ادامه یابد. تا کنون تیم انتخاباتی زلمی رسول و تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر از این روند کنار رفته‌اند. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شود.