سرور دانش از حذف عکس عبدالرشید دوستم پوزش خواست

صبح کابل
سرور دانش از حذف عکس عبدالرشید دوستم پوزش خواست

معاونت دوم ریاست جمهوری حذف عکس عبدالرشید دوستم را اشتباه همکاران بخش تخنیکی خواند و به خاطر نشر این عکس دسته جمعی که روز دوشنبه (۷دلو) در حاشیه‌ی نشست الحاق افغانستان به «ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها» منتشر کرده بود، طی اعلامیه‌ای پوزش خواست.

در  یک عکس دسته‌جمعی که روز گذشته دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری نشر کرد، شماری از شرکت‌کنندگان برنامه‌ی الحاق افغانستان به «ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها» دیده می‌شود که در کنار سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایستاده اند.

بعد از منتشر شدن این عکس سفارت بریتانیا در کابل عکس مشابهی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود تصویر جنرال دوستم در پشت سر اشتراک کنندگان وجود دارد.

بعد از آن بود که این عکس دسته جمعی از اشتراک‌کننده‌گان نشست الحاق افغانستان به «ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها»  که در صدارت گرفته شده بود، خبر ساز شد.

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، پس از رسانه ای شدن این عکس با نشر بیانیه‌ای درباره‌ی نشر عکس با حذف تصویر جنرال دوستم توضیح داده و دلیلش را اشتباه همکاران بخش تخنیکی خواند که در بخشی از این بیانیه‌ی آمده است: «در پی اشتباه همکاران بخش تخنیکی ما، تصویری از اشتراک‌کننده‌گان در این محفل همراه مقام معاون دوم ریاست جمهوری نشر شده است که گویا تصویر ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در آن حذف شده است».

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، اعلام داشته است که با پوزش از این امر، تصویر جنرال دوستم در عکس اصلی بار دیگر در خبرهای منتشر شده، انتشار یافته است.

 این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در دو سال اخیر نتوانسته است در دفتر کارش حضور بیابد.