سرور دانش: دولت افغانستان قصد ندارد آزادی رسانه‌ها را محدود سازد

صبح کابل
سرور دانش: دولت افغانستان قصد ندارد آزادی رسانه‌ها را محدود سازد

به دنبال نگرانی‌های اخیر شماری از رسانه‌ها نسبت به طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، تأکید کرده است که دولت افغانستان، قصد محدود کردن آزادی رسانه‌ها را ندارد.

آقای دانش، صبح روز چهارشنبه (۲۸ جوزا)، در برگه‌ی تویترش نوشته است که دولت افغانستان، به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان این کشور متعهد بوده و قصد ندارد تا آزادی رسانه‌ها را محدود سازد.

او تأکید کرده است که آزادی بیان و رسانه‌ها، از مهم‌ترین دست‌آوردها در ۱۹ سال گذشته بوده و برای دولت افغانستان، خط سرخ است.

این در حالی است که دو روز پیش، شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ خبرنگاران، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران‌کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده بودند.

نجیب شریفی، رییس کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، تأکید کرده بود که طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی، سبب محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ای خواهد شد.

او افزوده بود که اگر طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به پارلمان برود، برای رسانه‌ها محدودیت ایجاد خواهد شد.

در نامه‌ی سرگشاده‌ی رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران به رییس‌جمهور غنی، تأکید شده است که طرح تازه‌ی قانون رسانه‌های همگانی، بدون مشوره با جامعه رسانه‌ای تهیه شده و باید هرچه زودتر پروسه‌ی طی مراحل آن، توقف یابد.

رسانه‌ها، از رییس‌جمهور غنی خواسته اند که اجازه ندهد تا قانون رسانه‌های همگانی که به عنوان یکی از دست‌آوردهای بزرگ افغانستان است، به عامل محدود کننده‌ی آزادی رسانه‌ها مبدل شود.

امضا کنندگان این نامه، گفته اند که طرح تعدیل، نه تنها زمینه‌ی رشد رسانه‌ها را فراهم  نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری و مضاعف را بر رسانه‌ها وضع می‌کند.

در نامه، تأکید شده است، در زمانی که حکومت در آستانه‌ی صلح با طالبان قرار دارد، ایجاب می‌کند که در زمینه‌ی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، با دست پر و از موضع قوی‌تر با طالبان، روی مذاکره بنشینند.