عباس بصیر: شرایط به‌وجودآمده، نباید بر وضعیت آموزشی-تحصیلی تأثیر بگذارد

صبح کابل
عباس بصیر: شرایط به‌وجودآمده، نباید بر وضعیت آموزشی-تحصیلی تأثیر بگذارد

به دنبال گسترش دامنه‌ی جنگ در افغانستان، عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی، می‌گوید که ‏شرایط به‌وجودآمده در کشور، نباید بر وضعیت تحصیلی و آموزشی تأثیر بگذارد‎.‎

عباس بصیر، روز یک‌شنبه -۲۰ سرطان-، در برنامه‌ای تحت عنوان «دور اول برنامه‌ی ملی بازنگری و ‏انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت‌های ژورنالیزم و زبان و ادبیات دانش‌گاه‌های دولتی و ‏خصوصی کشور»، در باره‌ی کلستر‌سازی و یک‌سان‌سازی نصاب‌های تحصیلی صحبت کرد‎.‎

آقای بصیر گفت که هدف از کلسترسازی، این است که نهادهای تحصیلی، بتوانند هم‌زمان با ‏پیش‌رفت و نیازمندهای بازار، نصاب تحصیلی و آموزشی شان را آماده بکنند‎.‎

وزیر تحصیلات عالی، تأکید کرد که نظام تحصیلی باید از سمت استادمحوری به سمت ‏دانش‌جومحوری، تغییر جهت بدهد‎.‎

عباس بصیر در ادامه‌ی صحبت‌هایش، گفت که وزارت تحصیلات عالی، تلاش می‌کند، نظام ‏تحصیلی از آموزش‌محوری به سوی پژوهش‌محوری هدایت شده و کلسترسازی یک‌سانی در همه ‏نهادهای تحصیلی به وجود بیاید‎.‎

گفتنی است که برنامه‌ی کلسترسازی دانش‌کده‌‌ی ژورنالیزم که شامل دیپارتمنت روابط عامه، ‏خبرنگاری، مطالعات و ارتباط، رادیو تلویزیون و مطبوعات و دانش‌کده‌ی زبان و ادبیات که شامل ‏دیپارتمنت‌های زبان‌های ملی، انگلیسی، روسی، ترکی، چینایی، اسپانیه‌ای، آلمانی، اردو، عربی، ‏فرانسوی، علوم کتاب‌داری و معلومات است، روز یک‌شنبه -۲۰ سرطان- در وزارت تحصیلات برگزار ‏شده و قرار است تا ۲۴ سرطان ادامه یابد‎.‎