جنگ در افغانستان؛ تنها در یک ماه گذشته، ۳۲۳۸۴ خانواده از خانه‌های شان بی‌جا شده اند

صبح کابل
جنگ در افغانستان؛ تنها در یک ماه گذشته، ۳۲۳۸۴ خانواده از خانه‌های شان بی‌جا شده اند

غلام بهاالدین جیلانی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حواث طبیعی، می‌گوید که در دو سال گذشته، به دلیل ادامه‌ی جنگ در افغانستان، حدود ۵ میلیون نفر از خانه‌های شان بی‌جا شده اند.

آقای جیلانی که روز پنج‌شنبه -۱۷ سرطان- در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «در شش ماه گذشته، ۶۲۴۸۰ خانواده و تنها در یک ماه گذشته، ۳۲۳۸۴ خانواده در اثر جنگ در ۲۵ ولایت، از خانه‌های شان بی‌جا شده اند.»

به گفته‌ی او، برای ۵۲۰۹۶ خانواده‌ای که از شش ماه به این طرف از خانه‌های شان بی‌جا شده اند، رسیدگی صورت شده و روند بررسی و پاسخ‌دهی ادامه دارد.

آقای جیلانی، گفت که به حدود ۲۰ هزار خانواده‌ای که تنها در یک ماه گذشته از خانه‌های شان بی‌جا شده اند، رسیدگی شده و روند رسیدگی جریان دارد.

او افزود: «تنها دیروز، هم‌کاران ما در ۱۷ ولایت به خانواده‌های بی‌جا شده رسیدگی کردند. ما در هماهنگی با رهبری ولایت‌های مربوطه، روند کمک‌رسانی عاجل را آغاز کرده ایم؛ اما نیاز به رسیدگی بیش‌تر است.»

به گفته‌ی آقای جیلانی، از دو سال به این طرف، برای ۹۶ هزار خانواده گندم، برای ۴۲ هزار خانواده برنج، برای ۱۰۰ هزار خانواده مواد غذایی و برای ۱۰۰ هزار خانواده بسته‌های غیرغذایی فراهم شده و به ولایت‌ها فرستاده شده است. او افزود که یک صد و نود و یک میلیون افغانی پول نقد نیز به ولایت‌ها فرستاده شده است.

او تأکید کرد که با توجه به وضعیت موجود، نیاز است تا سازمان‌ها و کشورهای کمک‌کننده، در بخش رسیدگی به بی‌جاشدگان در افغانستان، کمک کنند.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، گفت: «۵۰۰ میلیون افغانی نیاز داریم تا به بی‌جاشدگان ناشی از جنگ که در این اواخر خانه‌های شان را ترک کرده اند، رسیدگی کنیم. این مقدار پول پیشنهاد شده و امیدواریم به زودی در اختیار ما قرار بگیرد.»

این در حالی است که اخیرا، همه‌روزه چندین ولسوالی به دست جنگ‌جویان طالب سقوط می‌کند و به دنبال آن، صدها خانواده‌ از خانه‌های شان بی‌جا می‌شوند.