داوود ناجی: طرح امنیتی غرب کابل رد نشده است

صبح کابل
داوود ناجی: طرح امنیتی غرب کابل رد نشده است

داوود ناجی، مشاور ارشد سیاسی شورای امنیت ملی، می‌گوید: طرح امنیتی‌ای که از سوی دفتر ‏معاونت دوم ریاست‌جمهوری و پس از مشورت با اقشار مختلف شهروندان، ساخته شده، زیر کار ‏است و رد نشده.‌‎ ‎

آقای ناجی روز جمعه -۱۴ جوزا-، در برگه‌ی تویترش، نوشته است: «یکی طرح امنیتی است که از ‏سوی دفتر استاد دانش و پس از مشورت با اقشار مختلف مردم آماده و به رییس‌جمهور داده شده ‏که امکان اجرایی و مؤثریت آن زیر کار است. هم‌زمان، استاد محقق طرح دیگری را شخصا به ‌منظور ‏مفرضه‌گرفتن، به امنیت داده بود که ظاهرا رد شده.»‏

این در حالی است که محمدمحقق، مشاور سیاسی-امنیتی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که طرح ‏امنیتی غرب کابل، از سوی ریاست امنیت ملی، رد شده است.‌‎ ‎

آقای محقق به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که بزرگان غرب کابل که در تهیه‌ی این طرح ‌‏هم‌کاری کرده بودند، در دیدار با او، این مسئله را بیان کرده اند.‏

او افزود: «مردم بسیار پریشان است که چرا قبول نشده، مقصد یک تدابیری گرفته شود؛ آقای ‌‏دانش می‌گیرد یا امنیت ملی. هر روز مردم کشته شده می‌رود.هر طرحی که اجرا می‌شود، ما قبول ‌‏داریم؛ مقصد جلو خون‌ریزی مردم گرفته شود.»‏

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست‌جمهوری که مسؤولیت تدوین این طرح را داشت نیز، از رد این ‏طرح اظهار بی‌خبری کرده است.‌‎ ‎

محمد هدایت، سخن‌گوی سرور دانش، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت: «این که استاد محقق از ‌‏امنیت ملی، گفته است، دقیق اطلاعی ندارم؛ چون مخاطب این طرح همه نهادهای امنیتی است. ‌‏طرح همین اکنون به شورای امنیت ملی سپرده شده است، امنیت ملی بخشی از نهادهای امنیتی ‌‏است و طرح مستقیم به این نهاد نرفته است.»‏