محقق: دو روز می‌شود که «طرح امنیتی غرب کابل» از سوی امنیت ملی رده شده است

علیرضا اکبری
محقق: دو روز می‌شود که «طرح امنیتی غرب کابل» از سوی امنیت ملی رده شده است

به دنبال افزایش حمله‌های هدف‌مند تروریستی در غرب کابل، رییس‌جمهور غنی، چندی پیش به ‏معاونت دوم ریاست‌جمهوری، هدایت داد که طرحی را به منظور تأمین امنیت غرب کابل، ارایه ‏کند. حال محمدمحقق، مشاور سیاسی- امنیتی رییس‌جمهور، می‌گوید که این طرح از سوی ‏ریاست امنیت ملی، رد شده است.‌‎ ‎

آقای محقق به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که بزرگان غرب کابل که در تهیه‌ی این طرح ‏هم‌کاری کرده بودند، در دیدار با او، این مسئله را بیان کرده اند.‌‎ ‎

او افزود: «مردم بسیار پریشان است که چرا قبول نشده، مقصد یک تدابیری گرفته شود؛ آقای ‏دانش می‌گیرد یا امنیت ملی. هر روز مردم کشته شده می‌رود.هر طرحی که اجرا می‌شود، ما قبول ‏داریم؛ مقصد جلو خون‌ریزی مردم گرفته شود.»‏

با این حال، محمد هدایت، سخن‌گوی دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، به روزنامه‌ی صبح کابل، ‏می‌گوید که این طرح، هفته‌ی گذشته به ریاست‌جمهوری فرستاده شده و اکنون، نزد شورای امنیت ‏ملی است‎.‎

آقای هدایت در مورد این که آیا طرح ارایه‌شده رد یا تأیید شده، اظهار بی‌خبری می‌کند‎.‎

او افزود: «طرحی که آماده شد، یک طرح بسیار جامع است و هدف آن تقویت نهادهای امنیتی در ‏غرب کابل است. ظرفیت نهادهای امنیتی در غرب کابل، بسیار کم است. برای یک میلیون و ۶۰۰ ‏هزار نفری که در غرب کابل زندگی می‌کنند، تنها هزار نفر پرسنل امنیتی وجود دارد.»‏

بر اساس معلومات معاونت دوم ریاست‌جمهوری، ارتقای ظرفیت نهادهای امنیتی و مشارکت‌دادن ‏مردم در تأمین امنیت، از مهم‌ترین محورهای طرح ارایه‌شده به ریاست‌جمهوری است.‌‎ ‎

آقای هدایت، گفت که در این طرح، شش منبع تهدید امنیتی برای باشندگان غرب کابل شناسایی ‏شده و بخش‌های فوری آن، بر اساس هدایت ریاست‌جمهوری در حال اجرا است.‌‎ ‎

او در پاسخ به اظهارات تازه‌ی آقای محقق در مورد ردشدن این طرح، گفت: «این که استاد محقق از ‏امنیت ملی، گفته است، دقیق اطلاعی ندارم؛ چون مخاطب این طرح همه نهادهای امنیتی است. ‏طرح همین اکنون به شورای امنیت ملی سپرده شده است، امنیت ملی بخشی از نهادهای امنیتی ‏است و طرح مستقیم به این نهاد نرفته است.»‏

با این حال، آقای محقق، می‌گوید: امنیت این طرح را رد کرده و گفته است که باید روی آن بیش‌تر ‏غور شود.‌‎ ‎

این همه در حالی مطرح می‌شود که تنها روز گذشته -پنج‌شنبه، ۱۳ جوزا-، دو انفجار در غرب کابل ‏رخ داد که در نتیجه‌ی آن، ۸ نفر کشته و بیش‌تر از ۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند‎.‎