زن معترض در کابل: ما جنایت‌های طالبان را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

صبح کابل
زن معترض در کابل: ما جنایت‌های طالبان را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

پس از چند هفته سکوت، شماری از زنان در کابل دوباره حرکت‌های اعتراضی شان در مقابل طالبان را آغاز کرده اند.

در تازه‌ترین مورد، یکی از زنان معترض روز دوشنبه -۲۳ حوت-، با سر دادن شعار «طالبان! من کارت سرخ ملت افغانستان استم»، در جاده‌های کابل، تأکید می‌کند که او و مردم افغانستان هرگز جنایت‌هایی را که طالبان مرتکب شده، را نمی‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

این زن، می‌گوید که طالبان در جریان بیست سال گذشته، افغانستان را به گورستان مردم بی‌گناه مبدل کرده است و کارهای این گروه هرگز فراموش نمی‌شود.

این در حالی که به دنبال بازداشت زنان معترض از سوی طالبان، مدتی است که اعتراض مدنی آن‌ها خاموش شده است. طالبان پس از گرفتن قدرت، دختران را از حق آموزش و زنان را از حق کار محروم کرده اند.

به تازگی این گروه به دختران دانش‌آموز و دانشجو اجازه‌ی رفتن به مکتب و دانشگاه را داده اند؛ اما هم‌چنان زنان از حق کار در اداره‌های دولتی و فعالیت‌های اجتماعی محروم اند.