سلام رحیمی: حضور زنان در مذاکرات صلح ضروری است

صبح کابل
سلام رحیمی: حضور زنان در مذاکرات صلح ضروری است

عبدالسلام رحیمی، سرپرست وزارت دولت در امور صلح، می‌گوید که حضور زنان در مذاکرات صلح ضروری است و حکومت بدون زنان در هیچ مذاکره‌ای شرکت نمی‌کند.

آقای رحیمی که در نشست هماهنگی صدای واحد زنان درسیاست‌گذاری صلح صحبت می‌کرد، گفت که حضور زنان در هر میزی که روی صلح صحبت می‌شود، ضروری است.

او ضمن این که گفت، نمایندگان حکومت در هیچ میز مذاکره‌‌ای بدون حضور زنان اشتراک نخواهند کرد، تأکید کرد که اگر زنان در روند صلح حضور نداشته باشند، کشور به مشکل دایمی سوق داده خواهد شد.

آقای رحیمی در این نشست هم‌چنان گفت که وزارت دولت در امور صلح، مشارکت زنان را تسهیل خواهد کرد تا زنان بتوانند صدای شان را در گفت‌وگوهای صلح به طالبان برسانند.

وزارت دولت در امور صلح به نقل عبدالسلام رحیمی نوشته است: «حکومت افغانستان از موقف زنان برای صلح حمایت می‌کند؛ از همین ‌رو لازم بود تا جمعی ایجاد شود که در طرح پالیسی‌های دولت اشتراک داشته باشند و این جمع، مسؤول گردآوردن زنان و نهادهای فعال، به منظور کار مشترک برای صلح است.»

گفتنی است که نشست هماهنگی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح با اشتراک ۳۲ تن از زنان فعال عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و جامعه‌ی مدنی، از سوی وزارت دولت در امور صلح برگزار شده است.

وزیر دولت در امور صلح افغانستان در حالی بر حضور زنان در مذاکرات صلح تأکید کرده است که گفت‌وگوهای صلح در جریان چند مدت گذشته، جدی شده است. گروه طالبان، با کاهش خشونت موافقت کرده است. طالبان، هم‌چنان ابراز امیدواری کرده که تا پایان ماه جاری، توافق‌نامه‌ی صلح میان این گروه و ایالات متحده‌ی امریکا به امضا برسد.

اخیرا انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح، نتایج‌ نظرسنجی جدیدی خود را نشر کرده که نشان می‌دهد  ۸۳ درصد مردم خواسته اند که زنان افغان در گفت‌وگوهای صلح حضور داشته باشند.