یوناما: زنان افغان در مذاکرات صلح حضور معنادار داشته باشند

صبح کابل
یوناما: زنان افغان در مذاکرات صلح حضور معنادار داشته باشند

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار مشارکت معنادار و کامل زنان در مذاکرات صلح میان دولت و طالبان شده است.
یوناما، روز یک‌شنبه (۱۸ حوت)، در اعلامیه‌ای، تأکید کرده است که زنان افغان، از نگاه اجتماعی و سیاسی، دست‌کم گرفته می‌شوند.
در اعلامیه آمده است: «زنان افغان در مقایسه با مردان همتای‌شان، کم‌تر درآمد دارند، انتخاب کم‌تری دارند، دسترسی کم‌تری به مراجع حقوقی رسمی دارند و با انواع محرومیت‌ها روبرو اند. با این همه، مزیت‌های تساوی جنسیت، تنها مختص زنان نیست؛ بلکه برای همه کسانی است که زندگی‌شان با دنیایی عادلانه بهبود خواهد یافت.»
در اعلامیه، به نقل از تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده است که برای ایجاد یک جامعه‌ی صلح‌آمیز و همه شمول، ضروری است که زنان افغان به آموزش، خدمات صحی و کار مناسب دسترسی داشته باشند و در تمام عرصه‌های سیاسی، از پارلمان تا میز مذاکرات صلح، مشارکت کامل داشته باشند.
او افزوده است، با این که ما شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش حقوق زنان به شمول قوانین رسمی و برنامه‌های عمل ملی در افغانستان بوده‌ایم، اما هنوز هم شاهد عقب گردهای قدرت‌مند اجتماعی و سیاسی استیم.
آقای یاماموتو، گفته است که این وضعیت زنان افغان، باید تغییر کند؛ زیرا این به نفع افغانستان است.
او گفته است: «در افغانستان با پیش‌بینی‌ها در مورد امکان آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، مدافعین و گروه‌های دادخواهی زنان افغان در سراسر کشور، به تهیه‌ی استراتیژی‌هایی برای حفاظت و تقویت دست‌آوردهای شان در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی افغانستان، تمرکز کرده‌اند.» آقای یاماموتو، تأکید کرده است یوناما، از این استراتیژی‌ها حمایت می‌کند.
یوناما، تأکید کرده است که اگر افغانستان به تساوی جنسیتی اولویت بدهد، در مواجهه با جنگ مقاوم‌تر خواهد بود.
در اعلامیه‌ آمده است: «ملل متحد از تمام تلاش‌ها در راستای تساوی جنسیت و همه فرصت‌ها برای زنان جهت پس گرفتن مجدد جایگاه درست شان در تمام بخش‌های یک جامعه، به حمایت خود ادامه خواهد داد.»