زنان جوزجانی، حمایت شان را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کردند

قمرالدین پویاعزیز
زنان جوزجانی، حمایت شان را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کردند

به دنبال گسترش دامنه‌ی جنگ در ولایت جوزجان، ده‌ها تن از بانوان در این ولایت، حمایت شان را از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اعلام کردند.

آن‌ها، روز سه‌شنبه -۱ سرطان- در گردهمایی‌ای، تأکید کردند که تحت هر شرایطی، در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی ایستاده و از آن‌ها حمایت می‌کنند.

این بانوان، تأکید کردند که در صورت نیاز، حاضر اند تا سلاح برداشته و در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی، با جنگ‌جویان طالب بجنگند.

این در حالی است که در چند روز گذشته، چندین ولسوالی ولایت جوزجان به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.

هم‌زمان با این، بسیج مردمی نیز در این ولایت علیه طالبان شکل گرفته است.