بانک جهانی: با روی کار‌آمدن طالبان، سکتور خصوصی به شدت آسیب دیده است

صبح کابل
بانک جهانی: با روی کار‌آمدن طالبان، سکتور خصوصی به شدت آسیب دیده است

یک گزارش تازه‌ی بانک جهانی، نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان در افغانستان، سکتور خصوصی در این کشور به شدت آسیب دیده و فعالیت‌های تجاری کاهش یافته است.

این سروری که در ماه‌های اکتوبر و نوامبر سال گذشته‌ی میلادی انجام شده، نتیجه‌ی آن امروز پنج‌شنبه -۱۸ حمل- نشر شده است.

در این سروری، آمده است که اکثر شرکت‌های تجارتی به دلیل کاهش تقاضا، فعالیت‌های شان را به شمول سرمایه‌گذاری و نیروی کار کاهش داده اند.

بانک جهانی، گفته است: «از هر سه شرکت سروی‌شده، یکی آن از ماه اگست ۲۰۲۱ به این سو فعالیت‌های خود را به گونه‌ی موقت متوقف کرده است. آن‌‌هایی که به فعالیت خود ادامه داده‌اند، از نیاز به عیارکردن میزان فعالیت‌شان به منظور هماهنگی با سطح روبه کاهش تقاضا صحبت کرده‌اند.»

هم‌چنان بر اساس این سروی، ۳۸ درصد شرکت‌های کوچک به گونه‌ی موقت کارهای شان را متوقف کرده اند. تنها در این مدت، ۴۲ درصد شرکت‌هایی که مالکیت آن را زنان دارند از فعالیت باز مانده‌اند.

در این سروی، آمده است که ۸۲ درصد شرکت‌ها از کاهش تقاضا خبر داده اند؛ زیرا درآمد خانوارها و قدرت خرید شان به شدت کاهش یافته است.

بانک جهانی، گفته است که شرکت‌های سروی‌شده بیش‌تر از نصف کارمندان شان را منفک کرده‌اند. بر اساس این گزارش، از ماه آگست سال ۲۰۲۱ به این سو، سه بر چهار حصه‌ی زنان شاغل در شرکت‌‌های سروی شده اخراج شده‌اند.

با توجه به وضعیت فعلی، اکثر شرکت‌های تجارتی دیدگاه مثبتی نسبت به آینده ندارند. آن‌ها بیش‌تر رویکرد «انتظار و نظارت از وضعیت» را اختیار کرده‌اند.