بانک جهانی نزدیک به صد میلیون دالر به دولت افغانستان کمک کرد

صبح کابل
بانک جهانی نزدیک به صد میلیون دالر به دولت افغانستان کمک کرد

بانک جهانی، به تازگی مبلغ ۹۸٫۸ میلیون دالر امریکایی را در بخش انرژی، به دولت افغانستان کمک کرده است.

بانک جهانی، روز شنبه (۲۰ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیأت مدیره‌ی این بانک، این مقدار پول را برای تضمین دو سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور انرژی، تأمین قرضه و فراهم‌سازی امکانات برای تجهیزات مورد نیاز دو پروژه‌ی تولید انرژی برق از گاز طبیعی، منظور کرده است.

در اعلامیه آمده است که هدف از تمویل این پروژه‌ها، افزایش میزان تولید انرژی برق از منابع داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در سکتور انرژی افغانستان می‌باشد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، گفته است که نیازمندی‌های سکتور انرژی این کشور خیلی زیاد است و کمک جدید بانک جهانی در راستای رشد و توسعه‌ی اقتصادی افغانستان یک گام بزرگ خواهد بود.

او گفته است: «فراهم‌سازی منابع مختلف تأمین انرژی برق، افغان‌ها را قادر می‌سازد تا از سهولت اتصال به شبکه‌های قابل اعتماد دسترسی به انرژی برق بهره‌مند شوند.»

کرالی همچنان افزوده است: «سهولت در این سکتور، اشتغال و رشد اقتصادی این کشور را بهبود بخشیده و فقر را کاهش می‌دهد.»

بانک جهانی گفته است که بخشی از این کمک مالی در زمینه‌ی گاز طبیعی شبرغان و شرکت برشنا به مصرف می‌رسد.

قرار است که به زودی، یک دستگاه تولید انرژی برق از گاز طبیعی با ظرفیت ۴۰ میگاوات در شهر شبرغان تأسیس شود که با تأسیس این دستگاه، نیازمندی‌های انرژی برق ولایات شمالی افغانستان کاهش خواهد یافت.