بسته‌ماندن مکاتب دخترانه؛ بانک جهانی چهار پروژه‌ی بزرگ خود را در افغانستان متوقف کرد

صبح کابل
بسته‌ماندن مکاتب دخترانه؛ بانک جهانی چهار پروژه‌ی بزرگ خود را در افغانستان متوقف کرد

در واکنش به تصمیم طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب دخترانه، چهار پروژه‌ی بزرگ بانک جهانی به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر در افغانستان متوقف شده است.

به گزارش رویترز، این پروژه‌ها با تمویل صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی – ARTF-، توسط آژانس‌های سازمان ملل تطبیق می‌شد و برای حمایت از زراعت، آموزش، صحت و معیشت در افغانستان بوده است.

بانک جهانی، گفته است که این پروژه‌ها دوباره زمانی ارایه می‌شود که این بانک و شرکای بین‌المللی آن درک بهتری از وضعیت داشته و اطمینان پیدا کند که اهداف پروژه‌ها می‌تواند برآورده شود.

این بانک، تأکید کرده است که همه‌ی فعالیت‌های صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی برای حمایت از دسترسی و برابر خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است.

این در حالی است که قرار بود مکاتب دخترانه پس از هفت ماه تعطیلی، روز چهارشنبه -۳ حمل- بازگشایی شود؛ اما وزارت معارف طالبان، اعلام کرده که به دستور رهبری این گروه، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان باید بسته بمانند.

وزارت معارف، گفته است که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شد، مکاتب دخترانه باز خواهد شد.

این تصمیم طالبان با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام طالبان را محکوم کرده‌اند.