گزارش تازه: تنها ۱۵درصد مردم افغانستان حساب بانکی دارند

صبح کابل
گزارش تازه: تنها ۱۵درصد مردم افغانستان حساب بانکی دارند

گزارش تازه‌ی بانک جهانی، نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد مردم افغانستان، حساب بانکی دارند و ۸۵درصد دیگر، فاقد حساب بانکی‌اند.

در این گزارش که به تازگی از سوی بانک جهانی به نشر رسیده، آمده است که به دلیل محرومیت‌های مالی و فقر، بیش از ۸۵درصد مردم افغانستان حساب بانکی ندارند.

بر بنیاد معلومات بانک جهانی، ۷۵۰ هزار کارمند دولت و نیروهای امنیتی در کشور، حساب بانکی ایجاد کرده اند و آن‌هم به دلیل دریافت معاش‌های شان بوده است.

آنچه در این گزارش آمده است، زنان به دلیل مشکلات اجتماعی، باورهای مذهبی و فرهنگی، کمتر به حساب بانکی دست‌رسی دارند و گفته می‌شود که تنها ۷درصد از کل جمعیت زنان، دارای حساب بانکی‌اند.

این درحالی است که چندی پیش، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن، روند پرداخت حقوق معلولین و خانواده‌‌های شهدا، الکترونیکی شود.

هم‌چنان وزارت معارف نیز اعلام کرده است که پس از این، تمام پرداخت‌های مالی معلمان و کارمندان این وزارت، الکترونیکی می‌شود.

گفتنی است که در حال حاضر،  ۷۴ درصد معاش‌های معلمان نیز از طریق حساب بانکی انجام می‌شود.

به گفته‌ای وزارت مالیه، همین اکنون هفت بانک خصوصی، سه بانک حکومتی و یک بانک اسلامی در افغانستان فعالیت دارند.