حمله‌ی نمازگزاران بر یک رادیوی خصوصی در ولایت کندز

صبح کابل
حمله‌ی نمازگزاران بر یک رادیوی خصوصی در ولایت کندز

 مسئولان یک رادیوی خصوصی در ولایت کندز، می‌گویند که شماری از نمازگزاران به دستور ملاامام یک مسجد در این ولایت، بر دفتر این رادیو  حمله کرده‌اند.

محسن احمدی، مدیر مسئول رادیو زهره، می گوید که این رویداد پس از چاشت روز جمعه (۲۶ جدی)، پس از آن رخ داد که صدای آهنگ در جریان نماز در سوند سیستم این مسجد یکجا شده بود.

آقای احمدی، افزود که نمازگزاران وسایل نشراتی این رادیو را تخریب کرده اند.

او ضمن این که گفت هنگام نمازجمعه، به دلیل نبود برق، نشرات رادیو زهره متوقف بود، از نهادهای حامی رسانه‌ها، می‌خواهد که این رویداد را به گونه جدی بررسی کنند.

 در همین حال، احمد قریشی، رییس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که در نتیجه‌ی حمله‌ی نمازگزاران، ده‌ها پایه وسایل نشراتی رادیو زهره تخریب شده است.

آقای قریشی می‌گوید: «خود مدیر مسئول می‌خواسته توضیح بدهد؛ اما ملا امام قبول نکرده است. در زمانی که آن‌ها حمله کرده، به دلیل نبود برق، نشرات نبوده است. اگر نیروهای امنیتی از واقعه جلوگیری نمی‌کردند، احتمال داشت آن‌ها به چندین رسانه‌ی دیگر که در همان نزدیکی‌ها است، حمله کنند.»

تا هنوز مشخص نیست که در این رویداد، به کسی آسیب رسیده یا خیر؟

خواستیم در این مورد، دیدگاه ملاامام مسجد را نیز با خود داشته باشیم؛ اما با تماس‌های زیاد موفق به این کار نشدیم.