زلا زازی با «دشمن‌خواندن» طالبان، عضو جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان شد

صبح کابل
زلا زازی با «دشمن‌خواندن» طالبان، عضو جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان شد

زلا زازی، افسر وزارت داخله‌ی پیشین از پیوستن خود به جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان خبر داده است.

بانو زازی روز شنبه -۶ حمل-، در تویتی، گفته است که به گونه‌ی رسمی حمایت و عضویت خود را از جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است.

او ضمن تشکری از احمد مسعود بابت پذیرفتن عضویت‌اش، تأکید کرده که ما همه در مقابل دشمن، متحد استیم.

گفتنی است که زلا زازی، با رتبه‌ی نظامی دوهم سارن، در نوزدهم جوزای سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به عنوان آمر دفتر اداره‌ی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس ولایت خوست تعیین و به کار آغاز کرد.

تعیین او در فرماندهی پلیس ولایت خوست با واکنش‌های زیادی به همراه بود. او آموزش‌های نظامی را در افغانستان و ترکیه فرا گرفته است.