هشتم مارچ؛ چهره‌ی هشت زن تاثیرگذار در ابرزنان امسال

رادا اکبر، مسؤول نمایشگاه فرهنگی ابرزنان می‌گوید: «زنان شجاع و قوی افغان همیشه تاریخ افغانستان را شکل داده اند؛ همان‌طور که ملکه‌ها، شاعران و شه‌بانوها در شکل دادن تاریخ و فرهنگ افغانستان به‌عنوان یک کشور، تاثیرگذار بوده‌اند.»