فیصله‌ تازه‌ی طالبان؛ پوشیدن لباس و ماسک سیاه برای دانش‌جویان دختر دانشگاه کابل اجباری شد

عصمت امین
فیصله‌ تازه‌ی طالبان؛ پوشیدن لباس و ماسک سیاه برای دانش‌جویان دختر دانشگاه کابل اجباری شد

بر اساس فیصله‌ی تازه ریاست دانشگاه کابل، پوشیدن لباس دراز و سیاه و هم‌چنان استفاده از ماسک سیاه برای دانش‌جویان، استادان و کارمندان زن این دانشگاه اجباری شده است.

یکی از دانش‌جویان دانشگاه کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، این مسأله را تأیید کرد و گفت که سر از فردا چهارشنبه -۱۵ سرطان-، پوشیدن لباس، چادر و ماسک سیاه اجباری است و بدون آن به دانش‌جویان دختر اجازه‌ی ورود داده نمی‌شود.

ستایش -اسم مستعار-، یکی از دانش‌جویان دانشگاه کابل، گفت: «قبلا از این هم باید لباس دراز و گشاد می‌پوشیدم؛ یعنی جز بایدها بود. پیش دروزاه چک می‌کردند و در صورتی که لباس دراز نمی‌بود، اجازه نمی‌دادند.»

با این حال، ستایش گفت که پیش از این به رنگ لباس گیر داده نمی‌شد و تنها «درازبودن و گشادبودن» لباس اهمیت داشت؛ اما از فردا باید همه‌ی دانش‌جویان دختر، لباس، چادر و ماسک سیاه بپوشند.

در همین حال، در اطلاعیه‌‌ای که ریاست دانشگاه کابل به دانش‌جویان دختر فرستاده، آمده است: «تمام استادان، کارمندان و دانش‌جویان حجاب به رنگ سیاه بپوشند. رنگ حجاب و چادر سیاه بوده و ازماسک سیاه استفاده کنند. حجاب باید فراخ وگشاده باشد.»

در اطلاعیه، تأکید شده که در صورت رعایت‌نکردن این موارد سر از روز بعدی از دهن دروازه دانشگاه به دختران اجازه ورود داده نخواهد. «اگرمحصلی در روز امتحان حجاب را رعایت نکند، شامل امتحان نخواهد شد. مسؤولان امور، فاکولته‌ها را چک و ارزیابی خواهند کرد.»

این در حالی است که پیش از این برای مدتی طالبان حتا استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای دختران دانشگاه کابل ممنوع قرار داده بودند.