مهاجران افغانستانی در یونان؛ سفری برای هیچ

مجیب ارژنگ
مهاجران افغانستانی در یونان؛ سفری برای هیچ

مهاجر افغانستانی برای این که به یونان برسد، ناچار است کوه و کمرهای زیادی بپیماید. پاهایش آبله‌های بسیاری را باید تاب بیاورد. گرسنگی و تشنگی راه را باید زیاد زندگی کند.

این مهاجران ناچار اند شب‌ها و روزهای زیادی را در خاک پاکستان، ایران و ترکیه زجر بکشند تا به یونان برسند.

رسیدن به یونان رویای بیشتر مهاجران افغانستانی‌ای است که در ترکیه به سر می‌برند. رسیدن به یونان برای مهاجرا افغانستانی، سخت‌ترین کار ممکن و گاهی ناممکن است.

اما همیشه برد با کسانی است که بیشتر بتوانند درد و سختی راه مهاجرت را دوام آورده، با یک‌بار و دوبار برگشت‌خوردن از مرزهای یونان، دل‌سرد نشوند. ذکی‌الله، مهاجر افغانستانی، بیشتر از یازده بار از ترکیه به سمت یونان حرکت کرده است؛ اما چند باری به دست پولیس ترکیه گرفتار شده و گاهی هم به دست پولیس یونان افتاده است. او برای رسیدن به یونان، زمانی که در مرز ترکیه –یونان به دست پولیس ترکیه گرفتار می‌شود؛ یک ماه و نیم را در اردوگاه ویژه‌ی مهاجران در شهر مرزی ترکیه زندانی می‌شود و بار دیگر هم پانزده روز را در اردوگاه می‌ماند؛ اما دست‌آخر صبح‌گاهی در پارکی در شهر آتن مرکز یونان، خود را پیدا می‌کند.

مهاجران افغانستانی‌ای که در یونان به سر می‌برند؛ مقصد‌های متفاوتی برای رفتن دارند و از این میان شمار کمی از مهاجران میل ماندن در یونان را دارند؛ روی این دلیل به دولت یونان درخواست پناهندگی می‌دهند. بیشتر این مهاجران آن‌هایی اند که از رسیدن به کشورهای پیشرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا ناامید شده اند.

بیشتر مهاجران افغانستانی‌ای که در یونان به سر می‌برند، آن‌هایی اند که نتوانسته اند خود را به کشورهای پیش‌رفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا برسانند.

یونان از دیری به این سو، به عنوان راه ترانزییت مهاجران به اروپا شناخته شده است. مهاجران افغانستانی‌ای که در یونان به سر می‌برند، به دلیل بازنبودن مرز‌های اروپایی یونان، برای مدتی در این کشور ماندگار می‌شوند. آن‌هایی که شانس بهتری دارند، کمتر در یونان می‌مانند؛ اما شمار زیادی از مهاجران افغانستانی به ناچار ماه‌ها را در جزیره‌های یونان در سختی و درماندگی می‌گذرانند.

این مهاجران به دلیل کوچک بودن اردوگاه‌های ویژه‌ی مهاجران در جزیره‌های این کشور، حال و روز بدی دارند. در اردوگاه مهاجران در واتی که ظرفیت ۶۵۰ نفر را دارد، اکنون بیش از ۵۷۰۰ مهاجر در آن به سر می‌برند.

بیشتر مهاجران در یونان در جزیره‌های سیلبوس، ساموس و خیوس اقامت داده می‌شوند.

بر اساس آمار تازه‌ی کمیسیاریای عالی پناهندگی سازمان ملل (UNHCR) در جزیره‌های یونان نزدیک به ۱۵ هزار و ۲۰۰ مهاجر به سر می‌برند که از این میان ۴۳ درصد آنان پناه‌جویان افغانستانی است.

پناه‌جویان افغانستانی در جزیره‌های یونان پیوسته از نبود غذای کافی و مغذی، نبود دست‌رسی به کمک‌های صحی و داشتن جای مناسب رنج می‌برند. آن‌ها نه تنها که در وضعیب بدی به سر می‌برند، بلکه مشکل اساسی آن‌ها روشن نبودن آینده‌ی شان است. این مهاجران نه راهی به پیش دارند، نه راهی برای برگشت. اتحادیه‌ی اروپا با دادن پول به یونان، این دولت را مکلف به نگه‌داری مهاجران در یونان کرده است. بر اساس توافقی که میان یونان و اتحادیه‌ی اروپا بسته شده است، این کشور مرزهایش را به سمت اروپا بسته است. روزانه شمار اندک مهاجران افغانستانی می‌توانند به همکاری قاچاق‌بران انسان، مرزهای این کشور به سمت اروپا را رد کرده و به کشور دل‌خواه شان برسند.

اما شمار مهاجرانی که در اردوگاه‌های ویژه‌ی مهاجران در جزیره‌های یونان به سر می‌برند؛ از بی‌سرنوشتی به تنگ آمده و خوهان بازگشت به افغانستان استند. آمار  وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان افغانستان که از سفر نمایندگان این وزارت در ماه گذشه به یونان به دست آمده است؛ نشان می‌دهد که ۴۰ درصد مهاجران افغانستانی در یونان خواستار بازگشت به افغانستان شده اند. تا هنوز دولت یونان و دولت افغانستان هیچ کدام، آماده‌ی پرداخت هزینه‌ی برگشت این مهاجران به افغانستان نشده اند.

این مهاجران به دلیل ماندن در شرایط بد موجود در اردوگاه‌های ویژه‌ی مهاجران  و روشن نبودن آینده‌ی شان، دچار افسردگی و مشکل‌های روانی شده و شماری هم به دلیل ناکامی رفتن به کشورهای پیش‌رفته‌ی اروپایی، دچار پرخاش‌گری شده و به درگیری میان هم‌دیگر می‌پردازند. روز دوشنبه ۲۲ میزان، شماری از مهاجران افغانستانی و سوری در اردوگاه ساموس با هم درگیر می‌شوند که پس از این درگیرها در این اردوگاه، آتش‌سوزی صورت گرفته و پولیس یونان در این رابط شماری از مهاجران را دست‌گیر می‌کند.