مهاجران؛ عامل بالقوه‌ی انتقال ویروس کرونا به افغانستان

مجیب ارژنگ
مهاجران؛ عامل بالقوه‌ی انتقال ویروس کرونا به افغانستان

نخستین ‌بار نشانه‌های ویروس کرونا و گرفتاری به آن در ۳۰ دسامبر در شهر ووهان چین، توسط آقای لی، پزشک چشم، دیده شده و در شبکه‌ی اجتماعی ویبو همگانی شد.
چند روز پس از آن، شیوع ویروس کرونا در رسانه‌های اجتماعی چین خبر‌ساز شد؛ این ویروس در ابتدا با تب ‌و سرفه‌های خشک خود را در بدن قربانی نمایان می‌کند. از شروع شیوع این بیماری در چین شمار قربانیان آن پیوسته رو به افزایش است.
چین با این که امکان‌های خوب تکنالوژیکی برای مقابله با بیماری‌های کشنده را دارد؛ اما تا هنوز نتوانسته است پادزهر ویروس کرونا را بسازد.
ویروس کرونا از شمار ویروس‌هایی است که به سادگی به دیگران انتقال می‌کند و از شمار خطرناک‌ترین بیماری‌های ساری به شمار می‌رود.
به اساس آخرین آمار رسمی چین، از ۷۲۴۳۶ مورد ابتلا به ویروس کرونا ۱۸۶۸ نفر جان شان را از دست داده ‌اند.
چین برای این که از شیوع این بیماری به شهرهای دیگر پیش‌گیری کرده باشد، از ۲۳ جنوری، حمل و نقل از شهر ووهان چین را به دیگر نقاط منع کرده و این شهر در قرنطین به سر می‌برد.
با همه تلاش‌هایی که برای مهار ویروس کرونا و پیش‌گیری از انتقال آن به دیگر شهرها و کشورهای جهان صورت گرفته است؛ این ویروس توانسته است از مرزهای چین عبور کرده و تا اروپا، امریکا و دیگر کشورهای آسیایی راه پیدا کند.
شیوع ویروس کرونا به کشورهای دیگر باعث شده است که سازمان جهانی بهداشت در ۲۵ فبروری حالت اضطرار بین‌المللی اعلام کند و گفته است که تا ۱۲ روز دیگر هیچ کسی از شهر ووهان چین به جای دیگری انتقال داده نشود.
این در حالی است که هم اکنون ۴۳ دانش‌جو و ۵ خانواده‌ی افغانستانی در شهر ووهان چین به سر می‌برند و اجازه‌ی خروج از این شهر را ندارند.
با این حال ویروس کرونا به تازگی از مرز چین رد شده و خود را به همسایه‌ی جنوب-غربی افغانستان (ایران) رسانده است.
وزارت بهداشت ایران، شیوع ویروس کرونا را در شهرهای تهران و گیلان پذیرفته است و مرکز شیوع این ویروس را شهر قم دانسته است.
تا روز جمعه، ۲ حوت، ویروس کرونا جان چهار نفر را در ایران گرفته است.
با این همه افغانستان بیشترین شمار مهاجران را در ایران دارد که روزانه ده‌ها تن از این کشور به افغانستان در آمد و شد استند.
همین‌طور آن‌هایی که به گونه‌ی قاچاقی از ایران به افغانستان می‌آیند، نیز می‌توانند زمینه‌ساز انتقال ویروس کرونا به افغانستان باشند.
مصطفا یکی از شهروندان افغانستان است که سه ماه اخیر را در قم ایران، زندگی کرده است، او روز پنج شنبه، از مشهد به افغانستان آمده است.
مصطفا می‌گوید که در فرودگاه کابل، چک و بررسی صحی لازم نشده است؛ مصطفا بدون در نظر گرفتن شرایط خطرناک انتقال این ویروس توانسته است با پیاده‌شدن در فرودگاه کابل، وارد شهر شود.
با توجه به این که شهر قم مرکز شیوع ویروس کرونا در ایران، شناسایی شده است؛ این بی‌توجهی جدی حکومت افغانستان به ویژه وزارت صحت عامه را به صحت مردم نشان می‌دهد که می‌تواند فاجعه‌ی جبران‌ناپذیری را برای افغانستان در پی داشته باشد.
این در حالی است که دولت در کنار تأمین امنیت فزیکی، به تأمین امینت صحی شهروندان نیز مکلف است و از سویی هم انتقال این ویرووس به افغانستان می‌تواند تلفات بیشتری حتا از چین که مرکز شیوع این ویروس است نیز در پی داشته باشد.
افغانستان به دلیل فقر فراگیر و نداشتن امکان‌های لازم مالی و تخنیکی برای مبارزه با این ویروس؛ از هر کشور دیگری آسیب‌پذیرتر است.
اگر توجه جدی برای پیش‌گیری از انتقال ویروس کرونا به افغانستان نشود و امکان‌های لازم را در این زمینه فراهم نکرده و مسافرینی که از کشورهای دیگر به افغانستان می‌آیند در فرودگاه‌ها و بندرها مورد بازرسی ویژه‌ی صحی قرار نگیرند؛ امکان می‌رود که این ویروس به ساد‌گی از ایران به افغانستان انتقال پیدا کند.
شیوع ویروس کرونا در ایران و شرایط اقتصادی و فن‌آوری طبی موجود در افغانستان؛ ایجاب می‌کند که در رابطه به آمدن شهروندان افغانستان از ایران و یا شهروندان خود ایران به افغانستان تدابیر احتیاطی لازم مراعات شده و حتا در صورت امکان؛ تا زمان کنترل و مهار این ویروس در ایران، رفت‌وآمد میان افغانستان و ایران قطع شود.